IMG_2231 

                                                                   İMTİYAZ SAHİBİ:  

                                                        Teletex News24 yayıncılık adına:

                                                                     Berivan Badlali

                                               

                                                                             Editörler:

                                                               Lorin PELDA & Dilara MELİNA

                                                                      

                                                                             İLETİŞİM

                                                                 teletexnews24@gmail.com.